Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2012

Self-study, Self-Improvement to be a World class Developer

From the article  http://www.nytimes.com/2012/03/28/technology/for-an-edge-on-the-internet-computer-code-gains-a-following.html So I think it would be great if we can learning at everywhere, anytime. The more we get knowledge and relief  the more opportunity we get to do better things, innovating our life.  Some free online university classes for everyone I collected: http://www.udacity.com/ https://www.coursera.org/ http://www.udemy.com/courses http://www.khanacademy.org/ http://webcast.berkeley.edu/ Some great courses if you want improve your knowledge to do next revolutions in High-Tech Industry  Design and Analysis of Algorithms I In this course you will learn several fundamental principles of algorithm design. You'll learn the divide-and-conquer design paradigm, with applications to fast sorting, searching, and multiplication. Introduction to Databases Instructor: Professor Jennifer Widom from Stanford University Some key lectures for me: On-L

QR Code with your stuffs, connecting the physical world with digital info

Just a small idea for fun! I have a  tons of stuffs, from books, ebooks, devices, ... How can I connect all these things with my personal database. My idea The devices of next computing mapping ID => URI Whose 's home ?  Ahh, my home @_@

Big Data, siêu thị Coopmart, METRO, Google , Facebook, ...

Câu chuyện bắt đầu bằng những câu hỏi:  Vì sao các siêu thị chúng ta hay đi có đăng ký thẻ khách hàng thân thiết thì sẽ giảm giá ? Vì sao đi Metro thì buộc phải có thẻ khách hàng ? Làm thế nào các "thần bài" có thể tối ưu chiến lược trong mỗi 1 ván bài , mục tiêu thua ít, ăn nhiều ? Hãy nghĩ, khi chúng ta đăng ký thông tin , bạn sẽ phải điền tất cả thông tin cá nhân tên, tuổi, số mobile, và nhà ở .... => số ID của khách hàng => lúc tính tiền tiền thì check thẻ => tất cả thông tin về đơn hàng sẽ lưu lại. => dùng phần mềm để thống kế dữ liệu, VD: nhóm các sản phẩm khách hàng thường mua chung => sắp các quày hàng kế nhau, ... Nếu số lượng ít thì làm bằng thủ công cũng OK, nhưng cả 1 siêu thị khổng lồ như Metro, BigC với cả chục ngàn mặt hàng thì rất khó Các quy trình quan sát những thói quen, những suy nghĩ và hành động mua hàng ?   => Thu thập, quan sát => Lưu dữ liệu => Thống kê => các "thông tin ẩn" bên trong =>

New skills for next generation software engineers

1. Skills to be Big Data Developers Monads (Functional Programming) Machine Learning for Dummies (Probability, Statistics, …) Restful API Design Patterns Map-Reduce thinking NoSQL,Hadoop programming Analytics 2. Skills to be Big Data Entrepreneurs Information Visualization Creativity, Visual thinking, Passions UX Process and Usability for Products Economics for Software Development Process Entrepreneurship and Innovation