Skip to main content

Posts

Vì sao chúng ta cần ứng dụng Dataism cho đời sống

Dataism là một triết lý cho rằng dữ liệu là nền tảng của thực tại.  Theo triết lý này, dữ liệu là thứ tạo ra mọi thứ, từ các sự kiện trong thế giới thực đến suy nghĩ và cảm xúc của con người. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Tên gọi "Dataism" được đặt ra để mô tả một quan điểm cho rằng dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu số và thông tin, chính là một nguyên tắc lớn trong tự nhiên và xã hội. Nguyên gốc của Dataism không thể được liên kết chặt chẽ với một cá nhân hay tổ chức cụ thể, nhưng một số tác giả và nhà nghiên cứu nhất định đã đóng góp vào việc phát triển và mô tả triết lý này. Một số tác giả nổi tiếng trong lĩnh vực này bao gồm: Yuval Noah Harari: Tác giả của cuốn sách nổi tiếng "Sapiens: Lược sử loài người" và "Homo Deus: Lược sử tương lai", Harari đã đề cập đến khái niệm Dataism trong việc mô tả sự tiến hóa của con người và xã hội.  https://dataethics.eu/humanism-dataism-future-scenario/ Wiki
Recent posts

Các lý thuyết tâm lý học cổ điển về động lực sống của con người

Hôm nay, mình viết 1 bài post tóm tắt theo kiến thức cơ bản về tâm lý học, theo những gì mình đã đọc + kinh nghiệm sống của cá nhân mình.  sự thật thú vị là Sigmund Freud là thầy của Carl Jung và Adler. Điểm chung:  cả 3 Bác đều tập trung nghiên cứu về các nguyên lý cơ bản mà tâm trí, ý thức của con người hoạt động.  Bản chất là các dữ liệu trong bộ não, ở trạng thái vô thức ảnh hưởng trực tiếp đến cách con người nhận thức về thế giới xung quanh họ, bao gồm cả đạo đức, cách suy nghĩ, cảm xúc và ý chí.  Một người không thể hành động mà không có 1 động lực tác động trong suy nghĩ của họ, nó phải có nguyên nhân. Hầu hết các nguyên nhân nằm trong mode "vô thức", bạn rất ít khi tự nhận ra chúng  Điểm khác biệt và đặc trưng: 1) #SidmundFreud  mô hình tâm lý của Freud tập trung vào  1.1 cõi vô thức con người,   1.2 tình dục và động lực sinh sản là năng lượng chính trong cõi vô thức 1.3 các chấn thương tâm lý nhưng bị ý thức kiềm chế lâu ngày 1.4 các ham muốn (như ham muốn tình dục)

Giáo Dục Khai Phóng Libero

Chương trình tham khảo : https://libero.school  và các video và ghi chú được thêm bởi mình Giáo dục cho bạn một kỹ năng, còn giáo dục khai phóng cho bạn phẩm giá - ELLEN KEY CHUYỂN ĐỔI TƯ DUY Chuyển đổi tư duy để học hỏi https://www.youtube.com/watch?v=-71zdXCMU6A (The Growth Mindset) https://www.youtube.com/watch?v=PLgbicuCANk (Chọn Nghề Phù Hợp Với Tính Cách) https://www.youtube.com/watch?v=a53xIhthKJ0 (Công Việc Nào Phù Hợp Nhất Với Bạn?) Tư duy phát triển https://www.youtube.com/watch?v=PZ7lDrwYdZc (Atomic Habits summary) https://www.youtube.com/watch?v=btp-sbwb7zM (Atomic Habits Summary & Review) https://www.youtube.com/watch?v=W9DV2K4Aebw (Mindset Book Summary - Carol Dweck) https://www.youtube.com/watch?v=kkE1lC4CpIE (Mindset: How You Can Fulfil Your Potential by Carol Dweck) Học cách học https://www.youtube.com/watch?v=O96fE1E-rf8 (Learning how to learn | Barbara Oakley) Đọc sách thông minh https://www.youtube.com/watch?v=UzGyN0T4YQg (Đọc sách sao cho hiệu quả) Trở

Netty Cookbook - free ebook for Java Developer

Introduction Netty.io is a popular open source library that greatly simplifies the development of network applications on top of the JVM.  It abstracts the burden to deal with tedious low level details and allows you to concentrate on your business logic instead.  It is used by high profile companies like Red Hat, Twitter or Facebook and designed from the ground up to handle high throughput at low latency, even with thousands of connections at the same time. In this book, you are going to build both client and server using netty best practices, which are communicating with each other in a completely asynchronous fashion.  We are going to explore the netty pipeline, how you can reuse existing protocol handlers and how to write your own. Source code for book  https://github.com/trieu/netty-cookbook Table of Contents Chapter 1: Communicating in Asynchronous World with Netty (15 pages) Introduction Recipe 1.1 Building an asynchronous TCP server and client Recipe 1.

The Society of the Spectacle

Source:  https://www.slideshare.net/walmas/guy-debord Self-proclaimed leader of the Situationist International, Guy Debord was certainly responsible for the longevity and high profile of Situationist ideas, although the equation of the SI with Guy Debord would be misleading. Brilliant but autocratic, Debord helped both unify situationist praxis and destroy its expansion into areas not explicitly in line with his own ideas. His text  The Society of the Spectacle  remains today one of the great theoretical works on modern-day capital, cultural imperialism, and the role of mediation in social relationships.   Contents Chapter 1 Separation Perfected Guy-Ernest Debord Chapter 2 Commodity as Spectacle Guy-Ernest Debord Chapter 3 Unity and Division Within Appearance Guy-Ernest Debord Chapter 4 The Proletariat as Subject and as Representation Guy-Ernest Debord Chapter 5 Time and History Guy-Ernest Debord Chapter 6 Spectacular Time Guy-Ernest Debord Chapter 7 The Organizatio

Business Model

Big Data Ecosystem Mindmap