Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2012

i2tree Selector - The Personal Knowledge Management Tools

Official Download Link: https://chrome.google.com/webstore/detail/cabfaempdhicccliekdlhcimlgldoeeo This extension require a Dropbox Account. Go to http://dropbox.com to create it. Step 1: Select your text you want to save, and right click Step 2: Then, a new window will be opened with your selected text, you can edit the text if you want. Finally, click Add to my Dropbox Now, you have your useful information in your dropbox. Enjoy it!

Ideas cho hệ thống tư vấn tuyển sinh 2.0

Hiện tại là đang nghiên cứu cùng thầy cũ của mình ở trường ĐH Mở. một ý tưởng nhỏ nhằm thay đổi cách thức học sinh/ sinh viên hiểu về vấn đề nghề nghiệp, việc chọn ngành để học và xác định những sở thích cá nhân và phát huy nó tốt hơn. Nghe có có vẻ cao siêu, thật ra cũng đã có nhiều đề tài, papers research về vấn đề này nhiều, nhưng cái khó làm sao 1 HS/SV dùng nó như 1 công cụ theo suốt từ lúc đi học,chọn nghề, học ĐH và phát triển sự nghiệp. Internet tạo ra những giá trị, mà ở đó mọi người có thể tự học theo những sở thích cá nhân, tìm những việc làm phù hợp. các dịch vụ web này khá nhiều nhưng khá rời rạc, như Steve Jobs nói, kết hợp các điểm để thực hiện các cuộc cách tân (connecting the dots to do innovations). Các quan trọng là tìm các điểm đó và nối chúng lại. Crowd-sourcing for the education 2.0 Checklist các việc cần làm: Phân tích personal data từ các mạng xã hội (FB) Test các câu hỏi => phân loại tính cách => digital DNA profile về các đặc trưng cá nhâ