Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2016

Free book cho các bạn thích lập trình network với Java

Netty là Java framework được dùng khá phổ biến, dẫn chứng là Apple ( https://www.infoq.com/presentations/apple-netty  )  FPT Online (  http://www.slideshare.net/tantrieuf31/real-time-analytics-with-netty-storm-kafka ) Twitter (  https://blog.twitter.com/2013/netty-4-at-twitter-reduced-gc-overhead ) Danh sách ở đây nhé  http://netty.io/wiki/adopters.html Vì vậy mình quyết định viết 1 cuốn sách nhỏ về Netty để phổ biến kiến thức lập trinh Netty cho các bạn Java Developer . Sách free nhé, ko cần mua :) http://www.slideshare.net/tantrieuf31/netty-cookbook-chapter-1 http://www.slideshare.net/tantrieuf31/netty-cookbook-chapter-2 Code ở đây :  https://github.com/trieu/netty-cookbook