Skip to main content

What we can see after the Web 2.0 era

(Bài blog này dành cho những cho những người như tôi, mong muốn  biến dịch vụ điện toán thế hệ post Web 2.0 trở nên gần gũi và giúp ít nhiều hơn với người dùng end-user.)


When 2.0 was a buzz word for years, the technologies have been evolved rapidly, and I think we can adapt these techs in a small enterprise.
The technologies, cloud computing platform (E.g: Google Office Docs and Google Data API), open source frameworks (E.g: Apache Projects, PHP CodeIgniter, ...), could be cheap solution for Enterprise Information System.
As an engineer in a start-up company, I must always improve my skills, more agile for working, thinking and dealing with an uncertain world. Yes, everything can change day by day.

In this 2010, the open source community have see the acquisition of Sun and Oracle,
One is the symbol of innovation in IT in 1990s, Sun Micro-system and one is the "proprietary company", Oracle.
MySQL as the database solution for cheap storage in Web 2.0 era has been moved to be "proprietary software" of Oracle.
"Has been", yeah I think Oracle can use their power to make MySQL is day after day "less open a little", "less freedom for me".

In my mind now, is how to find alternative for MySQL as database engine for Web Application. Maybe not now but in 2 or 3 years

The problem is how to scale more but less costs.
The relational database was invented in 1970s, now in 2011, with the massive data  is everywhere, the Facebook and others is create a very big platform for users, developers and third parties create the content.
What we can see now is our data is stored in very distributed way. We use FB, Twitter, blog, Picasa,Gmail, Flickr, ... the web 2.0 era has been made the Internet is bigger about data, but not about knowledge. 
I think about the personal database which unify all my data in the cloud, add simple structure, taxonomy, semantic to my data. So index all them, find them more easily .


In my mind, the vision of this system could solve the following problems:

  • Data is everywhere but not easy find the useful information, relationship or hidden knowledge. A search engine as Google  only help you searching the public data in Internet with some keywords, but in personal data like in Facebook, Blog, or daily activity, I imagine we can do more with this data by letting computer "know"
  • Privacy of users is more important. Like a paradox, we want computer help us search all information, both public and private. "Don't be a evil!" let them have time, they will be.
  • Personal suggestion useful info when we need, just like a true assistant, secretary.Still thinking and  finding the answer


Info Flow in simple DB about jobs in cloud (Blogger is good)

Comments

Popular posts from this blog

Vì sao chúng ta cần ứng dụng Dataism cho đời sống

Dataism là một triết lý cho rằng dữ liệu là nền tảng của thực tại.  Theo triết lý này, dữ liệu là thứ tạo ra mọi thứ, từ các sự kiện trong thế giới thực đến suy nghĩ và cảm xúc của con người. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Tên gọi "Dataism" được đặt ra để mô tả một quan điểm cho rằng dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu số và thông tin, chính là một nguyên tắc lớn trong tự nhiên và xã hội. Nguyên gốc của Dataism không thể được liên kết chặt chẽ với một cá nhân hay tổ chức cụ thể, nhưng một số tác giả và nhà nghiên cứu nhất định đã đóng góp vào việc phát triển và mô tả triết lý này. Một số tác giả nổi tiếng trong lĩnh vực này bao gồm: Yuval Noah Harari: Tác giả của cuốn sách nổi tiếng "Sapiens: Lược sử loài người" và "Homo Deus: Lược sử tương lai", Harari đã đề cập đến khái niệm Dataism trong việc mô tả sự tiến hóa của con người và xã hội.  https://dataethics.eu/humanism-dataism-future-scenario/ Wiki

Netty Cookbook - free ebook for Java Developer

Introduction Netty.io is a popular open source library that greatly simplifies the development of network applications on top of the JVM.  It abstracts the burden to deal with tedious low level details and allows you to concentrate on your business logic instead.  It is used by high profile companies like Red Hat, Twitter or Facebook and designed from the ground up to handle high throughput at low latency, even with thousands of connections at the same time. In this book, you are going to build both client and server using netty best practices, which are communicating with each other in a completely asynchronous fashion.  We are going to explore the netty pipeline, how you can reuse existing protocol handlers and how to write your own. Source code for book  https://github.com/trieu/netty-cookbook Table of Contents Chapter 1: Communicating in Asynchronous World with Netty (15 pages) Introduction Recipe 1.1 Building an asynchronous TCP server and client Recipe 1.

Các lý thuyết tâm lý học cổ điển về động lực sống của con người

Hôm nay, mình viết 1 bài post tóm tắt theo kiến thức cơ bản về tâm lý học, theo những gì mình đã đọc + kinh nghiệm sống của cá nhân mình.  sự thật thú vị là Sigmund Freud là thầy của Carl Jung và Adler. Điểm chung:  cả 3 Bác đều tập trung nghiên cứu về các nguyên lý cơ bản mà tâm trí, ý thức của con người hoạt động.  Bản chất là các dữ liệu trong bộ não, ở trạng thái vô thức ảnh hưởng trực tiếp đến cách con người nhận thức về thế giới xung quanh họ, bao gồm cả đạo đức, cách suy nghĩ, cảm xúc và ý chí.  Một người không thể hành động mà không có 1 động lực tác động trong suy nghĩ của họ, nó phải có nguyên nhân. Hầu hết các nguyên nhân nằm trong mode "vô thức", bạn rất ít khi tự nhận ra chúng  Điểm khác biệt và đặc trưng: 1) #SidmundFreud  mô hình tâm lý của Freud tập trung vào  1.1 cõi vô thức con người,   1.2 tình dục và động lực sinh sản là năng lượng chính trong cõi vô thức 1.3 các chấn thương tâm lý nhưng bị ý thức kiềm chế lâu ngày 1.4 các ham muốn (như ham muốn tình dục)