Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2007

Please Attention,my friend

Hơi phức tạp 1 tí nhưng đại loại là như sau: Tuần sau T đi interview để làm tình nguyên viên trong dự án Disability E-library, ở xem website Mới tối qua trước khi hẹn với bạn T có nhận được tin http://www.iyc-vietnam.org/news/modules.php?name=News&op=viewst&sid=51 T định đi nghe seminar này xong sẽ qua đón bạn này, nhưng nhận thấy cái này cũng hữu ích đối với bạn nên T mời bạn đi chung, nếu bạn quan tâm Ngày mai 1/9/2007 T sẽ chờ trước cổng nhà bạn lúc 13.30. Nếu bận gì đó hay không muốn đi, không sao cả. T thấy hay nên giới thiệu thui, T không bít bạn có thích đi hay không nữa. Trong trường hợp không đi được thì khoảng 6.00 PM T sẽ qua đón và đứng chờ trước nhà bạn lần 2, để rủ bạn đi uống nước ở Tomato như đã hứa. Tại lâu quá không gặp thui ( nửa tháng) và hôm đó T chưa lên thử lầu 1. và cuốn đưa bạn cuốn sách Handbook of Commercial Correspondence. Cuốn này T thấy hay và có thể bạn cần nó hơn T, T định cho bạn mượn, không biết bạn có quan tâm không. Nên đi 1 xe cho tiện.

Where is the future of JAVA

I am a fan of Java, ya, I love Ruby, she love coffee, but the symbol of Java is a cup of coffee , and I love Java. It calls a transitive rule in Maths, Java is security, scalability, infrastructure, multi platform, and opening thinking in the closed world. And wonder where we go, the future of Java. It's a programming language, it's my job. as a programmer, I wanna work as fast as possible, finish a project, take the free time for my friend. The future of Internet, what drive the market, the demand for IT industry is consumer, the end user. Not me, a programmer, designer, developer. I see that many many things to learn, I mean techs used in developing a software today, ya, learning curve is tedious. Studying, studying to live, not just a some bad guys like black hacker, just eat and hack. Friend, family. my job. Social network. the new motivation, connect you and me. Uhm, reading CEO of Sun micro system . I see it, how about you ? The Rise of JAVA - The Retirement of SUNW