Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2011

Big Data & My second brain project

Những thông tin dự báo xu hướng mà chúng ta nên xem qua: http://www.readwriteweb.com/archives/life_in_the_future_with_data_livestreaming_oreilly.php http://www.mckinsey.com/mgi/publications/big_data/index.asp Trong thời kì hậu Web 2.0 này (post-web2.0 era) , việc xử lý & phân tích các dữ liệu mà bất kì ai, những user như mình (Facebook, Google, Banbe, Gmail, Picasa Photo, Youtube, ....) quá nhiều và cực kỳ phân mảnh rải rác khắp nơi. Sự thật là: Bạn có bao giờ đối mặt với chuyện đi tìm cái link về private data (những data mà Google không thể index duoc vì 0 có password)  về công việc, 1 địa điểm ăn uống trên internet, hay 1 bức mail trong Gmail, 1 cái feed ban share từ Facebook, 1 tấm hình mà bạn của bạn tag vào, ... Những dữ liệu mang tính riêng tư cao , được "cất giấu", lưu trữ đâu đó trong các dịch vụ Web mà bạn sử dụng. Vì tính riêng tư như vậy , chả ai muốn Google index nó và phơi ra cho public. Nhưng nhu cầu tìm kiếm là có, bạn có thể dùng search của FB để