Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2012

ý tưởng và những dự án bị lãng quên (bị fail)

hum nay chủ nhật, dọn đóng giấy tờ cũ, nhìn những projects đã làm. có 2 projects mình làm từ thời sinh viên bị lãng quên, làm chỉ có điểm số, còn users thì không có ~_~ 1) project về multimedia noting trên Nokia phones (tiết là mình 0 đầu tư nhiều time hơn cho nó) thời này chưa có Android và iOS, còn J2ME thời này rất thịnh, test thì trên mạng 2G (GPRS) trên con Nokia 6131, 1 smartphone của 2007,  kể ra mình cũng giàu #_# điều đáng tiết là ngoài tấm giấy khen, 1 cái scholarship ra, mình lại không phát triển nó hơn thành 1 product thật sự, (vì 0 có time và nhiều tiền để thuê máy chủ, mà cũng chả biết cloud computing là gì #_# ) Smart Personal Assistant for mobile, bùn như con chuồn chuồn ~_~ 2) mô hình sensor web ( hay còn gọi Internet of things ) . phát triển từ cái luận văn tốt nghiệp, làm cùng thầy Trai, cũng dành khá nhiều tâm huyết, cũng đi demo trên khu công nghệ cao Q9, rùi qua demo saigonco-op (siêu thị mà, cần 1  logistic system giá rẻ). Tiết là phần funding bị fa

tiền, thời gian và sự trải nghiệm

The innovation, evolution or revolution  Đọc sách và sự nổi loạn trong suy nghĩ ? đọc sách là thói quen tốt, trải nghiệm những điều chưa biết, và thoả mãn những điều tò mò, giải đáp các câu hỏi, và tự đặt câu hỏi. Tuy nhiên, điều oái oăm là càng hiểu nhiều chuyện và bản chất, người ta hay thích nổi loạn, kiểu như Steve Jobs nổi loạn thời trẻ để rồi bị đuổi ra khỏi chính công ty mà chính ông ấy đã sáng lập ra. nói thật, nếu bạn vốn đã có máu "hay suy nghĩ hướng nội" thì hạn chế học các tư tưởng của Steve, nó chỉ làm bạn hay tự kỷ vì hay đặt ra các vấn đề "chả ra gì", "không khả thi", và "không mang lại giá trị". (The Innovation Secrets of Steve Jobs), Quyển "Dealing with Darwin" là quyển sách hay, và học thuyết Tiến hóa, sự chọn lọc tự nhiên , (It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.) => khô khan nhưng mình cảm nhận nó đúng

i2tree is Alpha now

What is i2tree ? It's a framework for building personal information system with flexible schema. The philosophy design is "Freedom for Information Structure, Control Data Privacy", means the end-users like me,  and you can define what the information we can store, search, retrieve anywhere, anytime, and securely. How we get a source code https://code.google.com/p/i2tree/ How we see a web demo: http://tantrieuf31.byethost7.com/i2tree/index.php Thanks to the community Some Open Source Modules I used: http://codeigniter.com/ https://github.com/alexbilbie/CodeIgniter-OAuth-2.0-Server http://framework.zend.com/manual/en/zend.search.lucene.html http://code.google.com/p/reduxauth/ http://jquerymobile.com/ http://www.themegalaxy.net/  => appstore theme https://github.com/rgrove/jsmin-php/ http://maestric.com/en/doc/php/codeigniter_csv http://jquery.com/

Research Topics for myself

Machine Learning in Practice http://www.scalanlp.org/ http://nlp.stanford.edu/software/tmt/tmt-0.4/ http://jgibblda.sourceforge.net/ http://sourceforge.net/projects/ujmp/ http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/2031673/MachineLearning.pdf?sequence=3 Keywords Extractor http://johannburkard.de/blog/programming/javascript/dynacloud-a-dynamic-javascript-tag-keyword-cloud-with-jquery.html 1) geolocation searching http://wiki.apache.org/solr/SpatialSearch http://www.searchworkings.org/blog/-/blogs/geo-location-search-with-solr-and-lucene/ 2) CodeIgniter RESTful Server http://net.tutsplus.com/tutorials/php/working-with-restful-services-in-codeigniter-2/ https://github.com/philsturgeon/codeigniter-restserver http://philsturgeon.co.uk/blog/2011/03/video-set-up-a-rest-api-with-codeigniter 3) Auth Web for CodeIgniter http://code.google.com/p/reduxauth/ https://github.com/alexbilbie/CodeIgniter-OAuth-2.0-Server 4) Realtime Web http://pusher.com/docs http://jwebsocket.